[Mục lục] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết [Đang tiến hành]

ĐÍCH NỮ TRỌNG SINH KÝ

Tác giả: Lục Nguyệt Hạo Tuyết

Editor: Cẩm Tiên

Thể loại: Cổ đại, trọng sinh, gia đấu, tranh đấu quyền lực, tranh thiên hạ

Độ dài: 2289 chương (1365 chương chính + phiên ngoại)

Tình trạng bản gốc: Hoàn

Tình trạng bản edit: 60/2289 chương

Văn án

Ở nhà là người vô hình, sau khi lập gia đình thành đồ trang trí, cuối cùng chôn thây trong biển lửa, hài cốt cũng không còn, đây là kiếp trước của Ngọc Hi.

Sống lại một lần nữa, Hàn Ngọc Hi nỗ lực tiến tới, chỉ cầu không tiếp tục làm nền cùng bình hoa, sau đó tìm được một lang quân như ý, bình an phú quý qua một đời.

Đáng tiếc không như mong muốn, gả cho lang quân trên người mang nặng huyết hải thâm thù, số phận Hàn Ngọc Hi hoàn toàn thay đổi. Cuộc đời này, nàng muốn làm chuyện tốt phải trải qua nhiều khó khăn, nhưng là khổ tận cam lai.

MỤC LỤC

(Vui lòng click vào nút “Xem thêm” để xem danh sách chương đầy đủ)

Chương 1 ~ 100: 
Xem thêm
Chương 61: Giang Hồng Phúc (3)
Chương 62: Giang Hồng Phúc (4)
Chương 63: Lời đồn đại
Chương 64: Lễ nhẹ tình nặng
Chương 65: Phân biệt đối xử
Chương 66: Phương ma ma tái giá (1)
Chương 67: Phương ma ma tái giá (2)
Chương 68: Dược lý
Chương 69: Tự tin
Chương 70: Đoàn tụ (1)
Chương 71: Đoàn tụ (2)
Chương 72: Đoàn tụ (3)
Chương 73: Đoàn tụ (4)
Chương 74: Ghét bỏ (1)
Chương 75: Ghét bỏ (2)
Chương 76: Ghét bỏ (3)
Chương 77: Phong ba (1)
Chương 78: Phong ba (2)
Chương 79: Phong ba (3)
Chương 80: Phong ba (4)
Chương 81: Phong ba (5)
Chương 82: Phong ba (6)
Chương 83: Thái Ninh Hầu phủ (1)
Chương 84: Thái Ninh Hầu phủ (2)
Chương 85: Phòng bị (1)
Chương 86: Phòng bị (2)
Chương 87: Thăm dò (1)
Chương 88: Thăm dò (2)
Chương 89: Thăm dò (3)
Chương 90: Thăm dò (4)
Chương 91: Sống như thế nào?
Chương 92: Sinh nhật (1)
Chương 93: Sinh nhật (2)
Chương 94: Sinh nhật (3)
Chương 95: Tưởng gia (1)
Chương 96: Tưởng gia (2)
Chương 97: Bị phạt
Chương 98: Sinh bệnh (1)
Chương 99: Sinh bệnh (2)
Chương 100: Sinh bệnh (3)
Chương 101 ~  200: 
Xem thêm
Chương 101: Hôn sự (1)
Chương 102: Hôn sự (2)
Chương 103: Hàng tết
Chương 104: Giành được hảo cảm
Chương 105: Kinh ngạc (1)
Chương 106: Kinh ngạc (2)
Chương 107: Kha Mẫn Khiết (1)
Chương 108: Kha Mẫn Khiết (2)
Chương 109: Kha Mẫn Khiết (3)
Chương 110: Kha Mẫn Khiết (4)
Chương 111: Kha Mẫn Khiết (5)
Chương 112: Kha Mẫn Khiết (6)
Chương 113: Suy nghĩ thay đổi (1)
Chương 114: Suy nghĩ thay đổi (2)
Chương 115: Suy nghĩ thay đổi (3)
Chương 116: Suy nghĩ thay đổi (4)
Chương 117: Suy nghĩ thay đổi (5)
Chương 118: Suy nghĩ thay đổi (6)
Chương 119: Suy nghĩ thay đổi (7)
Chương 120: Diệp gia xảy ra chuyện
Chương 121: Tử Cẩn trở về
Chương 122: Cung biến (1)
Chương 123: Cung biến (2)
Chương 124: Cung biến (3)
Chương 125: Cung biến (4)
Chương 126: Cung biến (5)
Chương 127: Cung biến (6)
Chương 128: Cung biến (7)
Chương 129: Cung biến (8)
Chương 130: Cung biến (9)
Chương 131: Thăng liền hai cấp (1)
Chương 132: Thăng liền hai cấp (2)
Chương 133: Thăng liền hai cấp (3)
Chương 134: Thăng liền hai cấp (4)
Chương 135: Đào Nhiên cư (1)
Chương 136: Đào Nhiên cư (2)
Chương 137: Đào Nhiên cư (3)
Chương 138: Đào Nhiên cư (4)
Chương 139: Tử Cẩn cầu nghệ
Chương 140: Yêu nghiệt (1)
Chương 141: Yêu nghiệt (2)
Chương 142: Yêu nghiệt (3)
Chương 143: Yêu nghiệt (4)
Chương 144: Yêu nghiệt (5)
Chương 145: Yêu nghiệt (6)
Chương 146: Yêu nghiệt (7)
Chương 147: Yêu nghiệt (8)
Chương 148: Yêu nghiệt (9)
Chương 149: Yêu nghiệt (10)
Chương 150: Yêu nghiệt (11)
Chương 151: Yêu nghiệt (12)
Chương 152: Yêu nghiệt (13)
Chương 153: Yêu nghiệt (14)
Chương 154: Thông hòa thượng
Chương 155: Hoàng tử
Chương 156: Mạch môn (1)
Chương 157: Mạch môn (2)
Chương 158: Ngọc Như đính thân (1)
Chương 159: Ngọc Như đính thân (2)
Chương 160: Ngọc Như đính thân (3)
Chương 161: Giang gia (1)
Chương 162: Giang gia (2)
Chương 163: Trần Nhiên
Chương 164: Diệp thị sinh (1)
Chương 165: Diệp thị sinh (2)
Chương 166: Cây sáo
Chương 167: Tắm ba ngày
Chương 168: Thế cuộc
Chương 169: Tam tòng tứ đức
Chương 170: Đoàn gia có chuyện (1)
Chương 171: Đoàn gia có chuyện (2)
Chương 172: Đoàn gia có chuyện (3)
Chương 173: Khó sống
Chương 174: Phản quốc
Chương 175: Ngọc Tịnh đính thân (1)
Chương 176: Ngọc Tịnh đính thân (2)
Chương 177: Ngọc Tịnh đính thân (3)
Chương 178: Thu Nhạn Phù (1)
Chương 179: Thu Nhạn Phù (2)
Chương 180: Cùng sinh bệnh
Chương 181: Thiêu thân (1)
Chương 182: Thiêu thân (2)
Chương 183: Thiêu thân (3)
Chương 184: Thiêu thân (4)
Chương 185: Thiêu thân (5)
Chương 186: Thiêu thân (6)
Chương 187: Thiêu thân (7)
Chương 188: Thiêu thân (8)
Chương 189: Thiêu thân (9)
Chương 190: Thiêu thân (10)
Chương 191: Thiêu thân (11)
Chương 192: Thiêu thân (12)
Chương 193: Xảy ra chuyện
Chương 194: Đưa đi
Chương 195: Bị gài bẫy
Chương 196: Hàn Kiến Nghiệp đại hôn (1)
Chương 197: Hàn Kiến Nghiệp đại hôn (2)
Chương 198: Chuyện phiếm
Chương 199: Lư Tú có thai
Chương 200: Tái ngộ

 

Chương 201 ~  300: 
Xem thêm
Chương 201:
Chương 202:
Chương 203:
Chương 204:
Chương 205:
Chương 206:
Chương 207:
Chương 208:
Chương 209:
Chương 210:
Chương 211:
Chương 212:
Chương 213:
Chương 214:
Chương 215:
Chương 216:
Chương 217:
Chương 218: 
Chương 219:
Chương 220:
Chương 221:
Chương 222:
Chương 223: 
Chương 224:
Chương 225:
Chương 226:
Chương 227:
Chương 228:
Chương 229:
Chương 230:
Chương 231:
Chương 232:
Chương 233:
Chương 234:
Chương 235:
Chương 236:
Chương 237:
Chương 238:
Chương 239:
Chương 240:
Chương 241:
Chương 242:
Chương 243:
Chương 244:
Chương 245:
Chương 246:
Chương 247:
Chương 248:
Chương 249:
Chương 250:
Chương 251:
Chương 252:
Chương 253:
Chương 254:
Chương 255:
Chương 256:
Chương 257:
Chương 258:
Chương 259:
Chương 260:
Chương 261:
Chương 262:
Chương 263:
Chương 264:
Chương 265:
Chương 266:
Chương 267:
Chương 268:
Chương 269:
Chương 270:
Chương 271:
Chương 272:
Chương 273:
Chương 274:
Chương 275:
Chương 276:
Chương 277:
Chương 278:
Chương 279:
Chương 280:
Chương 281:
Chương 282:
Chương 283:
Chương 284:
Chương 285:
Chương 286:
Chương 287:
Chương 288:
Chương 289:
Chương 290:
Chương 291:
Chương 292:
Chương 293:
Chương 294:
Chương 295:
Chương 296:
Chương 297:
Chương 298:
Chương 299:
Chương 300:

 

Chương 301 ~  400: 
Xem thêm
Chương 301:
Chương 302:
Chương 303:
Chương 304:
Chương 305:
Chương 306:
Chương 307:
Chương 308:
Chương 309:
Chương 310:
Chương 311:
Chương 312:
Chương 313:
Chương 314:
Chương 315:
Chương 316:
Chương 317:
Chương 318: 
Chương 319:
Chương 320:
Chương 321:
Chương 322:
Chương 323: 
Chương 324:
Chương 325:
Chương 326:
Chương 327:
Chương 328:
Chương 329:
Chương 330:
Chương 331:
Chương 332:
Chương 333:
Chương 334:
Chương 335:
Chương 336:
Chương 337:
Chương 338:
Chương 339:
Chương 340:
Chương 341:
Chương 342:
Chương 343:
Chương 344:
Chương 345:
Chương 346:
Chương 347:
Chương 348:
Chương 349:
Chương 350:
Chương 351:
Chương 352:
Chương 353:
Chương 354:
Chương 355:
Chương 356:
Chương 357:
Chương 358:
Chương 359:
Chương 360:
Chương 361:
Chương 362:
Chương 363:
Chương 364:
Chương 365:
Chương 366:
Chương 367:
Chương 368:
Chương 369:
Chương 370:
Chương 371:
Chương 372:
Chương 373:
Chương 374:
Chương 375:
Chương 376:
Chương 377:
Chương 378:
Chương 379:
Chương 380:
Chương 381:
Chương 382:
Chương 383:
Chương 384:
Chương 385:
Chương 386:
Chương 387:
Chương 388:
Chương 389:
Chương 390:
Chương 391:
Chương 392:
Chương 393:
Chương 394:
Chương 395:
Chương 396:
Chương 397:
Chương 398:
Chương 399:
Chương 400:

 

Advertisements

One thought on “[Mục lục] Đích nữ trọng sinh ký – Lục Nguyệt Hạo Tuyết [Đang tiến hành]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s